Vineri, Februarie 23, 2024
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 30 august 2006
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.    ARTICOL UNIC
    Termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, se proroga pana la data de 31 decembrie 2006.                           PRIM-MINISTRU
                     CALIN POPESCU-TARICEANU                          Contrasemnează:
                          ---------------
                         Ministrul muncii,
                 solidarităţii sociale şi familiei,
                          Gheorghe Barbu                    Ministrul finanţelor publice,
                 Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu    Bucureşti, 30 august 2006.
    Nr. 1.094.                                 ---------