Tuesday, January 25, 2022
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Photo

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
a securităţii şi sănătăţii în munca
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

Read more...

LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006

Read more...

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006

Read more...

HOTĂRÂRE nr. 461 din 5 aprilie 2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 4 mai 2006

Read more...

HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006

Read more...

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005
privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006

Read more...

HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006

Read more...

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

Read more...

More Articles...

Page 2 of 4

2