Domingo, Diciembre 04, 2022
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Galerie ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 (*actualizată*)

ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 (*actualizată*)
privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihna ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de munca al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane
(actualizată pana la data de 10 decembrie 2005*)
EMITENT:     GUVERNUL


-----------
    *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 10 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003; ORDONANTA nr. 25 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005; LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005.    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,    Guvernul României adopta prezenta ordonanta.
------------
    Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    **) Conform art. II din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005, în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihna ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, sintagma "operator de transport" se înlocuieşte cu sintagma "întreprindere".    CAP. I
    Definiţii şi dispoziţii generale    ART. 1
    Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplica transporturilor rutiere publice şi în cont propriu, de mărfuri şi de persoane, care se efectuează, integral sau parţial, pe drumurile publice din România.
------------
    Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Litera a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) conducător auto - orice persoana care conduce vehiculul, chiar şi pentru o scurta perioada, sau care se afla la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci când este nevoie;
    b) saptamana - perioada cuprinsă între ora 00,00 a zilei de luni şi ora 24,00 a zilei de duminica;
    c) perioada de odihna - orice perioada neîntreruptă, de cel puţin o ora, în cursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul sau;
    d) pauza - orice perioada de repaus, mai mica de o ora, în cursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul sau;
    e) abrogată;
    f) abrogată;
    g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de mărfuri sau de persoane, având cel puţin patru roti şi o viteza maxima constructivă mai mare de 25 km/h, şi remorcile sau semiremorca sa, cu excepţia vehiculelor pe sine, a tractoarelor agricole şi forestiere şi a maşinilor pentru lucrări;
    h) punct de oprire convenabil - spaţiul special destinat utilizării de către conducătorii auto pentru oprirea vehiculelor, în vederea asigurării siguranţei persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii, amplasat astfel încât sa nu afecteze siguranta circulaţiei rutiere;
    i) tahograf - echipamentul care se instaleaza la bordul vehiculelor rutiere, având ca scop indicarea, înregistrarea şi stocarea, în mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule şi a anumitor perioade de lucru ale conducătorilor auto care le conduc.
    j) tahograf digital - tip de tahograf care înglobează cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a soferului, unul sau doua cititoare de cartele tahografice, o imprimanta integrata sau separată, instrumente de afisaj şi care permite descărcarea datelor din memorie, afişarea sau imprimarea informaţiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localităţilor unde începe şi se termina perioada zilnica de lucru;
    k) cartela tahografica - cartela de memorie destinată a fi utilizata la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de către tahograful digital a deţinătorului cartelei sau a grupului căruia îi aparţine deţinătorul, precum şi descărcarea şi stocarea datelor. Cartela tahografica are o valabilitate de 5 ani şi se eliberează de autoritatea competenta.
    O cartela tahografica poate fi de unul dintre următoarele tipuri:
    1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberata unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat sa monteze, sa repare, sa regleze şi sa verifice tahografe digitale. Aceasta cartela identifica deţinătorul şi permite încercarea şi etalonarea aparatului de control şi/sau descărcarea datelor din aparat;
    2. cartela conducatorului auto - cartela eliberata unui anumit conducător auto. Aceasta cartela identifica conducătorul auto şi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
    3. cartela de control - cartela eliberata organismului de control abilitat prin legislaţia în vigoare. Aceasta cartela identifica organismul de control şi, eventual, persoana care efectuează controlul şi permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea şi/sau descărcarea datelor;
    4. cartela întreprinderii - cartela eliberata proprietarului sau deţinătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Aceasta cartela identifica întreprinderea şi permite afişarea, descărcarea şi imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere;
    l) lucrator mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectuează transporturi rutiere publice şi/sau în cont propriu şi face parte din personalul implicat efectiv în operaţiuni de transport rutier. Cursanţii şi stagiarii implicaţi efectiv în operaţiuni de transport rutier sunt consideraţi lucrători mobili;
    m) timp de munca al lucrătorului mobil - perioada, cuprinsă între începutul şi sfârşitul lucrului, în care lucrătorul mobil este implicat efectiv în operaţiuni de transport rutier şi îşi exercita funcţiile şi atribuţiile şi perioada în care acesta este la dispoziţia angajatorului, neputând dispune liber de timpul sau, fiind obligat sa rămână la locul de munca;
    n) perioada de disponibilitate - orice perioada, care nu este nici pauza, nici perioada de odihna, în cursul căreia lucrătorul mobil nu este nevoit sa rămână la locul sau de munca, dar trebuie sa fie disponibil pentru a răspunde oricăror eventuale solicitări de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrătorul mobil însoţeşte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum şi perioadele de asteptare în punctele de trecere a frontierei şi cele impuse de restricţiile de circulaţie. Perioadele de disponibilitate şi durata lor preconizata trebuie sa fie cunoscute dinainte de către lucrătorul mobil, fie înainte de plecarea în cursa, fie înainte de începerea perioadei în cauza;
    o) loc de munca al lucrătorului mobil - locul de la sediul întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrătorul mobil îşi îndeplineşte atribuţiile, sau vehiculul pe care îl utilizează lucrătorul mobil în exercitarea atribuţiilor sale sau orice alt loc unde lucrătorul mobil desfăşoară activităţi legate de activitatea de transport.
------------
    Literele e) şi f) ale art. 2 au fost abrogate de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Literele g), h) şi i) ale art. 2 au fost introduse de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Literele j)-o) ale art. 2 au fost introduse de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Literele k), l) şi m) ale art. 2 au fost modificate de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 3
   (1) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplica transporturilor efectuate cu:
    a) vehicule destinate transporturilor de mărfuri, a căror masa totală maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone;
    b) vehicule destinate transporturilor de călători, care, prin construcţie şi echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi sunt folosite în acest scop;
    c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al căror traseu nu depăşeşte 50 km;
    d) vehicule a căror viteza maxima admisă nu depăşeşte 30 km/ora;
    e) vehicule aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul de apărare nationala sau al autorităţilor judecătoreşti;
    f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protecţia impotriva inundatiilor, pentru serviciile de gaze, apa şi electricitate, pentru controlul şi întreţinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice şi telegrafice, pentru transporturi poştale, pentru transmisiuni de radio şi televiziune sau pentru detectarea emitatorilor şi receptorilor de radio sau televiziune;
    g) vehicule utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenta;
    h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;
    i) vehicule care transporta echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie;
    j) vehicule specializate pentru depanarea auto;
    k) vehicule supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice, repararii sau întreţinerii şi vehicule noi ori transformate, care sunt puse în circulaţie pentru probe;
    l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz personal;
    m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor;
    n) vehicule utilizate de către autorităţile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenta altor întreprinderi;
    o) vehiculele întreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul mărfurilor pe o raza de maximum 50 km în jurul punctului unde vehiculul este parcat în mod normal, inclusiv în zonele administrative locale al căror centru administrativ se afla în interiorul acestei raze;
    p) vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populaţiei;
    q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la pieţe sau invers, precum şi de la pieţe sau de la ferme la abatoarele locale;
    r) vehicule utilizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca spaţii de desfacere în pieţele locale, pentru operaţiunile de vânzare din usa în usa sau utilizate ca birouri mobile ale băncilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate în scopuri religioase, pentru împrumutul de cărţi, casete sau discuri, pentru manifestări culturale ori expoziţii şi care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;
    s) vehicule utilizate pentru cursuri de şcoala auto în vederea obţinerii permisului de conducere;
    t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrări agricole şi forestiere.
    u) vehicule istorice.
    (2) Cu condiţia ca siguranta rutiera sa nu fie afectată şi pentru a da conducatorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face excepţii de la prevederile prezentei ordonanţe atât cat este necesar pentru a asigura siguranta persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii. Conducătorul auto va indica natura şi motivul nerespectării acestor prevederi, prin menţionarea acestora pe foaia de înregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau în registrul de sarcini.
    (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate acorda derogări temporare pe o perioada de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, pentru operaţiunile de transport derulate în situaţii excepţionale, dacă aceste derogări nu periclitează în mod grav siguranta circulaţiei rutiere.
------------
    Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Litera l) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Litera u) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    CAP. II
    Timpul de conducere al conducătorilor auto
---------------
    Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    ART. 4
    (1) Durata de conducere cuprinsă între doua perioade zilnice de odihna sau între o perioada zilnica de odihna şi o perioada saptamanala de odihna, denumita în continuare perioada zilnica de conducere, nu trebuie sa depăşească 9 ore. Aceasta se poate extinde pana la 10 ore de doua ori într-o saptamana.
    (2) Un conducător auto trebuie ca după cel mult şase perioade zilnice de conducere sa aibă o perioada saptamanala de odihna, asa cum este definită la art. 6 alin. (4).
    (3) Perioada saptamanala de odihna poate fi reportata la sfârşitul celei de-a sasea zile, dacă timpul total de conducere pentru şase zile nu depăşeşte perioada maxima corespunzătoare pentru şase perioade zilnice de conducere.
    (4) În cazul transportului internaţional de călători, altul decât serviciile regulate, termenii şase şi a sasea prevăzuţi la alin. (2) şi (3) se înlocuiesc cu douasprezece şi, respectiv, a douasprezecea.
    (5) Durata totală de conducere pe parcursul unei perioade de doua săptămâni consecutive nu trebuie sa depăşească 90 de ore.    CAP. III
    Pauze şi perioade de odihna ale conducătorilor auto
---------------
    Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    ART. 5
    (1) După o perioada de conducere de 4 ore şi jumătate conducătorul auto trebuie sa ia o pauza de cel puţin 45 de minute, exceptând cazul în care începe o perioada de odihna.
    (2) Aceasta pauza se poate înlocui cu pauze de minimum 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul perioadei de conducere sau imediat după aceasta, astfel încât sa se respecte prevederile alin. (1).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul transporturilor de călători prin servicii regulate pauza minima poate fi de 30 de minute după o perioada de conducere de maximum 4 ore, însă numai în condiţiile în care pauzele în conducere mai lungi de 30 de minute ar stanjeni traficul urban sau dacă conducătorii auto nu au posibilitatea sa ia o pauza de 15 minute în timpul celor 4 ore şi jumătate de condus, anterior pauzei de 30 de minute.
    (4) În timpul acestor pauze conducătorul auto nu poate sa desfăşoare alte activităţi legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    (5) În sensul prezentului articol, nu sunt considerate activităţi legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu timpul de asteptare şi timpul în care nu se conduce, petrecut la bordul unui vehicul în mişcare, feribot sau tren.
    ART. 6
    (1) În fiecare interval de 24 de ore conducătorul auto trebuie sa beneficieze de o perioada zilnica de odihna de cel puţin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori într-o saptamana la minimum 9 ore consecutive, cu condiţia ca o perioada de odihna echivalenta sa fie acordată în compensaţie înainte de sfârşitul săptămânii următoare.
    (2) În zilele în care perioada de odihna nu se reduce în conformitate cu prevederile alin. (1), aceasta se poate lua în doua sau trei perioade separate, în decursul a 24 de ore, una dintre ele fiind de cel puţin 8 ore consecutive. În acest caz perioada minima de odihna trebuie marita la cel puţin 12 ore.
    (3) Pe parcursul fiecărui interval de 30 de ore în care vehiculul este condus de cel puţin doi conducatori auto, fiecare conducător auto trebuie sa beneficieze de o perioada de odihna de cel puţin 8 ore consecutive.
    (4) În cursul fiecărei săptămâni una dintre perioadele de odihna prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie extinsă, prin intermediul perioadei saptamanale de odihna, la un total de 45 de ore consecutive. Aceasta perioada de odihna poate fi redusă la minimum 36 de ore consecutive, dacă este luată în locul unde vehiculul este parcat sau unde conducătorul auto îşi are domiciliul, ori la minimum 24 de ore consecutive, dacă se ia în alta parte. Fiecare reducere trebuie compensata printr-o perioada de odihna echivalenta luată o data, înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni care urmează săptămânii în discuţie.
    (5) O perioada saptamanala de odihna care începe într-o saptamana şi se termina în saptamana următoare poate fi ataşată oricăreia dintre aceste săptămâni.
    (6) În cazul transportului de călători pentru care se aplica prevederile art. 4 alin. (4), perioada saptamanala de odihna poate fi amânată pana în saptamana următoare celei în care ar fi trebuit luată perioada de odihna, adăugându-se la perioada saptamanala de odihna din aceasta a doua saptamana.
    (7) Orice perioada de odihna luată ca o compensaţie pentru reducerea perioadelor zilnice sau saptamanale de odihna trebuie ataşată la o alta perioada de odihna de cel puţin 8 ore şi trebuie acordată, la cererea persoanei în cauza, la locul de garare a vehiculului sau de domiciliu al conducatorului auto.
    (8) Perioada zilnica de odihna poate fi petrecuta în vehicul numai în cazul în care acesta este echipat cu cabina de dormit şi când este oprit.
    ART. 7
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1), în cazul în care conducătorul auto care efectuează transportul de mărfuri sau de călători însoţeşte un vehicul transportat pe feribot sau în tren, perioada zilnica de odihna poate fi întreruptă o singura data, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut pe uscat trebuie sa poată fi luat înainte sau după intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut la bordul feribotului sau în tren;
    b) rastimpul dintre cele doua intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna prevăzute la lit. a) trebuie sa fie cat mai scurt posibil şi nu poate depăşi în nici un caz o ora înaintea imbarcarii sau după debarcare;
    c) pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna conducătorul auto trebuie sa poată avea acces la o cabina de dormit sau la o cuseta.
    (2) Perioada zilnica de odihna întreruptă în acest mod trebuie marita cu doua ore.
    ART. 8
    Plăţile acordate conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub forma de bonificatii sau prime, în funcţie de distanta parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, sunt interzise, cu excepţia cazurilor în care aceste plati nu sunt de natura sa afecteze siguranta rutiera. Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
---------------
    Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    CAP. III^1
    Organizarea timpului de munca al lucrătorilor mobili
--------------
    Cap. III^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 8^1
    (1) În cursul unei săptămâni, timpul total de lucru al lucrătorilor mobili poate fi de maximum 48 de ore. Durata maxima a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită pana la maximum 60 de ore, cu condiţia ca, pentru orice perioada de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal sa nu depăşească 48 de ore.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul lucrătorilor mobili care muncesc pentru mai mulţi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiva pentru toţi angajatorii. Angajatorul va cere lucrătorului mobil în cauza informaţii cu privire la timpul lucrat pentru alţi angajatori. Lucrătorul mobil va furniza în scris aceste informaţii.
--------------
    Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 8^2
    Lucrătorii mobili pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauza. Timpul de lucru va fi întrerupt de o pauza de cel puţin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 pana la 9 ore şi, respectiv, de cel puţin 45 de minute dacă timpul total de lucru depăşeşte 9 ore. Pauzele pot fi împărţite în perioade de minimum 15 minute.
--------------
    Art. 8^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 8^3
    Timpul de munca zilnic nu va depăşi 10 ore într-un interval de 24 de ore, dacă lucrătorul mobil munceste în perioada cuprinsă între ora 0,00 şi ora 7,00, indiferent de numărul de ore lucrate în aceasta perioada. Munca efectuată în aceasta perioada se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiţiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât sa nu fie pusă în pericol siguranta rutiera.
--------------
    Art. 8^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 8^4
    În cazul cursanţilor şi al stagiarilor se aplica, în ceea ce priveşte pauzele şi perioadele de odihna, prevederile art. 5-8.
--------------
    Art. 8^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    CAP. IV
    Obligaţiile întreprinderilor, ale conducătorilor auto şi ale lucrătorilor mobili
---------------
    Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 9
    Întreprinderile care efectuează transport rutier public sau în cont propriu au următoarele obligaţii:
    a) sa monteze, prin agenţi economici autorizaţi, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
    b) sa nu permită plecarea în cursa a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
    c) sa informeze conducătorii auto şi lucrătorii mobili cu privire la reglementările naţionale relevante, regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de munca;
    d) sa verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respecta prevederile prezentei ordonanţe privind perioadele de conducere, de odihna şi de repaus şi sa ia măsurile necesare pentru a impiedica repetarea unor nereguli în acest sens;
    e) sa angajeze transporturile şi sa întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili sa poată respecta prevederile prezentei ordonanţe privind timpul de lucru, de odihna şi de repaus;
    f) sa ţină evidenta foilor de înregistrare pentru fiecare conducător auto distinct, în ordine cronologică, pentru o perioada de 2 ani.
    g) sa ţină evidenta timpului de munca al lucrătorilor mobili, sa păstreze aceste evidente pentru o perioada de 2 ani şi sa elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste evidente cu privire la timpul de munca.
---------------
    Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Literele c) şi e) ale art. 9 au fost modificate de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Litera g) a art. 9 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Partea introductivă a art. 9 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.
    Litera g) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 9^1
    Lucrătorii mobili au următoarele obligaţii:
    a) sa respecte timpul de munca, asa cum este stabilit prin prezenta ordonanta;
    b) în cazul celor care lucrează pentru mai mulţi angajatori, sa furnizeze în scris informaţii corecte angajatorilor cu privire la timpul de munca lucrat.
----------------
    Art. 9^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Literele a) şi b) ale art. 9^1 au fost modificate de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 10
    Conducătorii auto au următoarele obligaţii:
    a) sa nu plece în cursa cu tahograful defect, nesigilat, fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau fără cartela, după caz;
    b) sa respecte perioadele de conducere, de odihna şi de repaus stabilite prin prezenta ordonanta;
    c) sa utilizeze corect tahografele, cartelele şi foile de înregistrare, completand pe foile de înregistrare menţiunile necesare;
    d) sa nu utilizeze foi de înregistrare sau cartele falsificate ori deteriorate;
    e) sa prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la punctele de trecere a frontierei, foile de înregistrare sau cartelele utilizate pentru saptamana în curs şi pentru cel puţin ultima zi din saptamana precedenta.
---------------
    Literele a) şi c) ale art. 10 au fost modificate de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    ART. 11
    (1) În cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi judeţene şi interjudetene prin servicii regulate de călători sau pentru transporturi internaţionale prin servicii regulate de călători care au punctele terminus ale traseului la distanta de 50 km în linie dreapta de la frontiera României şi al căror traseu nu depăşeşte 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonanţe, întreprinderea va întocmi un orar şi un registru de sarcini.
    (2) Registrul de sarcini va avea înscrise, pentru fiecare conducător auto, numele, domiciliul şi programul stabilit în avans pentru diferite perioade de conducere, alte activităţi şi programul liber.
    (3) Datele prevăzute la alin. (2) se înscriu în registrul de sarcini pentru o perioada minima care sa acopere atât saptamana curenta, cat şi saptamana care o precede şi cea care o urmează.
    (4) Registrul de sarcini va fi semnat de către persoana desemnată sa conducă efectiv şi nemijlocit operaţiunile de transport sau de către inlocuitorul acesteia.
    (5) Fiecare conducător auto repartizat pentru un serviciu dintre cele la care se face referire la alin. (1) va avea asupra sa un extras al registrului de sarcini şi o copie de pe orar.
    (6) Registrul de sarcini va fi păstrat de către întreprindere timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Întreprinderea va furniza conducătorilor auto un extras al registrului de sarcini şi o copie de pe orar.
---------------
    Alin. (1), (4) şi (6) ale art. 11 au fost modificate de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    CAP. V
    Controlul privind respectarea timpului de munca şi de odihna de către conducătorii auto    ART. 12
    Controlul are ca obiectiv prioritar verificarea condiţiilor de munca ale conducătorilor auto, siguranta rutiera şi respectarea principiilor concurentei loiale dintre transportatorii rutieri.
    ART. 13
    (1) Activitatea de control se realizează astfel:
    a) întreprinderile au obligaţia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel puţin 20% din înregistrări, astfel încât săptămânal sa fie controlati toţi conducătorii auto şi toţi lucrătorii mobili;
    b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au obligaţia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel puţin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor şi lucrătorii mobili care fac obiectul prezentei ordonanţe. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi miniştri;
    c) cel puţin 15% din totalul zilelor lucrate de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanţe, verificate anual, vor fi verificate în trafic şi cel puţin 25% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor.
    (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are obligaţia sa sprijine, prin structurile poliţiei rutiere şi prin Poliţia de Frontiera Romana, după caz, acţiunile de control efectuate de organele abilitate aparţinând Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în trafic ori în punctele de trecere a frontierei.
---------------
    Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Literele a) şi b) ale alin. (1) al art. 13 au fost modificate de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Litera b) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 14
    (1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectării timpului de conducere de către conducătorii auto pe drumurile publice au dreptul sa solicite deschiderea tahografului şi sa verifice înregistrările din zilele anterioare în care s-a desfăşurat transportul.
    (2) Deschiderea tahografului va fi menţionată pe spatele uneia dintre foile de înregistrare, cu indicarea datei, a orei şi a datelor de identificare referitoare la organul de control şi la instituţia căreia îi aparţine acesta.
    (3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a înregistrărilor, au obligaţia sa înscrie, după efectuarea verificărilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de înregistrare.
    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplica numai în cazul în care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale.
---------------
    Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    CAP. VI
    Contravenţii şi sancţiuni    ART. 15
    Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează ca atare următoarele fapte:
    a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;
    b) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de agenţi economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depăşit;
    c) neasigurarea numărului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau a cartelei conducatorului auto;
    d) neefectuarea controlului intern pe care întreprinderea este obligată sa îl efectueze cu privire la respectarea de către conducătorul auto a timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihna;
    e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihna şi de repaus ale conducătorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de munca al lucrătorilor mobili;
    f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conducatorului auto ori folosirea defectuoasă a acestora;
    g) necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducătorilor auto şi a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital;
    h) acordarea de către întreprindere a unor plati conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub forma de bonificatii sau prime, în funcţie de distanta parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată;
    i) nerespectarea limitei de 50 km prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi o);
    j) intervenţiile asupra tahografului de către alte persoane decât personalul agenţilor economici autorizaţi pentru montarea, repararea, etalonarea şi verificarea aparatelor de control;
    k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducătorilor auto;
    l) lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistrărilor sau a registrelor de evidenta privind timpul de munca al lucrătorilor mobili;
    m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrărilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de evidenta privind timpul de munca al lucrătorilor mobili pentru ultimii 2 ani;
    n) refuzul de a se supune efectuării controlului.
    o) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e).
---------------
    Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Litera b) a art. 15 a fost modificată de art. I din ORDONANTA nr. 25 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.
    Literele e), l) şi m) ale art. 15 au fost modificate de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Litera o) a art. 15 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Literele l) şi m) ale art. 15 au fost modificate de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 16
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează:
    a) cea de la lit. a), cu amenda de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    b) cele de la lit. b) şi n), cu amenda de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    c) cele de la lit. c), g) şi h), cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    d) cele de la lit. d) şi i), cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    e) cea de la lit. e), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabilă întreprinderii, şi imobilizarea vehiculului aflat în trafic, pana la îndeplinirea condiţiilor privind timpul de conducere, pauzele şi perioadele de odihna, după caz, sau cu amenda de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sancţionat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe;
    f) cele de la lit. f) şi o), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), aplicabilă întreprinderii;
    g) cele de la lit. j) şi k), cu amenda de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier sau conducatorului auto, după caz;
    h) cele de la lit. l) şi m), cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier.
    (2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Abrogat.
    (4) Abrogat.
---------------
    Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Literele e) şi f) ale alin. (1) al art. 16 au fost modificate de pct. 14 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Alin. (3) şi (4) ale art. 16 au fost abrogate de pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Literele a), b), c), d), g) şi h) ale art. 16 au fost modificate de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 17
    Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanta se constata şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Romane - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
---------------
    Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 18
    Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
---------------
    Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    ART. 18^1
    Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) şi m) nu se aplica întreprinderilor străine.
---------------
    Art. 18^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    CAP. VII
    Dispoziţii finale    ART. 19
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Regia Autonomă «Administraţia Nationala a Drumurilor din România»*), va lua măsuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, sa se prevadă pe marginea drumurilor respective spaţii speciale care sa fie utilizate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, atât de conducătorii auto, cat şi în cadrul operaţiunilor de control al respectării acestor prevederi.
---------------
    Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
-------------
    *) Potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost înfiinţată Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România".    ART. 20
    (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va organiza instruirea şi atestarea personalului propriu împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe.
    (2) Personalul din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, va fi instruit şi atestat în cadrul cursurilor organizate de aceste instituţii.
---------------
    Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.    ART. 21
    Prevederile prezentei ordonanţe se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urmatorului calendar:
    a) pana la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic interjudetean, vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;
    b) pana la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic judeţean, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, ale căror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone;
    c) pana la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone;
    d) începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate vehiculele care fac obiectul prezentei ordonanţe, care se înmatriculează pentru prima oara, vor fi dotate cu tahografe digitale;
    e) începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cazul în care se impune schimbarea tahografului şi în cazul în care transmiterea semnalelor către aparatul de înregistrare este exclusiv electrica, noul tahograf ce se va instala pe următoarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele înmatriculate pentru prima data după 1 ianuarie 1996, utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, şi masa maxima autorizata mai mare de 10 tone, precum şi vehiculele înmatriculate pentru prima data după 1 ianuarie 1996, destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 12 tone.
---------------
    Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
    Litera c) a art. 21 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.
    Literele d) şi e) ale art. 21 au fost introduse de pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 21^1
    Prevederile art. 4, 5, 6, 8^1, 8^2 şi 8^3 nu pot fi interpretate în sensul derogarii de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
---------------
    Art. 21^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 21^2
    Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
-------------
    Art. 21^2 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.    ART. 22
    Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite normele tehnice privind montarea şi inspecţia tehnica a aparatelor de control (tahografelor) şi normele privind activitatea de control al respectării prevederilor prezentei ordonanţe.
---------------
    Art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.    ART. 23
    Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifica în mod corespunzător art. 41 şi 43 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000.
──────────────
    *)Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere a fost abrogată
de art. 70 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005.---------------
    Alin. (2) al art. IV din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005 prevede:
    "Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 1-12 şi ale art. 14-16 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/15 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier şi creează cadrul legal necesar aplicării directe, la data aderării, a prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.135/1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi a Directivei nr. 88/599/ CEE privind aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi nr. 3.821/85."
                     PRIM-MINISTRU
                     ADRIAN NASTASE                          Contrasemnează:
                          ---------------
                   Ministrul lucrărilor publice,
                   transporturilor şi locuinţei,
                       Miron Tudor Mitrea                 p. Ministrul integrării europene,
                         Vasile Puscas,
                        secretar de stat                    Ministrul finanţelor publice,
                      Mihai Nicolae Tanasescu               Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                             Marian Sarbu                        Ministru de interne,
                             Ioan Rus                            ----------