Mardi, Mars 28, 2023
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Photo HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 16 august 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 16 august 2006
pentru modificarea art. 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.    ARTICOL UNIC
    Articolul 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, se modifica şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti stabilesc, cu consultarea partenerilor sociali, lista calificarilor/ competentelor profesionale solicitate pe piata muncii de la nivel local din judeţul respectiv şi o transmit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca.
    (2) Calificarile/competentele profesionale pentru care se acorda sumele prevăzute la art. 17 din lege se aproba anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."                         PRIM-MINISTRU
                     CALIN POPESCU-TARICEANU                         Contrasemnează:
                         ────────────────
                         Ministrul muncii,
                  solidarităţii sociale şi familiei,
                        Gheorghe Barbu                  Ministrul finanţelor publice,
                 Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu    Bucureşti, 16 august 2006.
    Nr. 1.085.
                            _______